VMRO-DPMNE dujrarela pester e na jek gndimalen ki partija

2176

VMRO-DPMNE anavkerela  salde činavkeribnaja  taro pire  riga  dujrarkerela  o hipotetike  taro naklo vakti. Numa kotor  taro analitičarija  vakerena but olendar nane pali lende hipotetike,  aso olendar  isi save ačhile ki partija,  numa  diave olendar vakerena akava tano  o revanši  baši sa okola so na gndinena jekhajek.

VMRO-DPMNE  akanasaske  taro pire partijake đji eratutne kolge tane ikalde 11 manuša, Akharina save resarena đji partija tano ikerkeripe  i idea taro VMRO-DPMNE agorkerena o hipotetike  taro naklo, resarela ki leskiri katarza, đjala ponodorig  angle, bare takateja save  tane dikle baši kriminalija.

Pobaro numero taro ikalde manuša tari partija  šov olendar na sas šunde ko disavi čipota kerdo taro Specijalnikano diklo došakerdo, thaj na sas lende taneja ko 27 aprili ko Khedipe,  olaj tane  Zekir Ramčilevik, Nola Ismajloska, Emilija Aleksandrova, chirutno ministeri Nikola Todorov, šerutno taro Kavadarci  Mitko Jančev, reformatori Kostadin Bogdanov, Sašo Mijalkov thaj o šov bičalde.

Aso o lideri Hristijan Mickovski ko naklo kurko nišankeribe o dive taro VMRO-DPMNE  akarga ko yorakeripe o VMRO baro sajdipe, thaj so po sig te yarakerelpes i aktuelno politika ki Makedonija thaj savore e đihanencar te dujraren o aktuelno bilačipe ki politikani umal so resarela ki Makedonija.

Ko muyej taro VMRO-DPMNE sas 700 manuŠa save sikavge piri ikerin prekal o Mickovski thaj leskkri  bukaki politika.