Mukhloj thano o avtodrumo Miladinovci-Štip

870

Од денеска може да се вози по новиот автопат Миладиновци – Свети Николе – Штип. Од Министерството за транспорт и врски инофрмираат дека е пуштен за сообраќај во двата правца. Апелираат до сите корисници да ја почитуваат поставената хоризонтална и вертикална сигнализација. Упатуваме благодарност до сите граѓани кои во овие неколку месеци беа трпеливи во однос на користење на оваа автопатска делница. Упатуваме благодарност и до сите градежни компании кои директно или индиректно беа вклучени во изградбата на овој значаен капитален објект, наведуваат во соопштението. Од Министерството за траспорт истакнуваат дека Владата на Република Северна Македонија и понатаму е посветена на изградба на капитални објекти што се од огромно значење за развојот на државата и подобрување на животот на граѓаните. Taro avdive  šhaj te paldelpes  ko nevutno drumo Miladinovca -Sveti NIkole-Štip.

Thar ministeriumi  bašh transport  thaj vrske informirinena  so si mukhlo  ko tavdipe  thar duj droma.

Apelo bičalena  đji sa e ikerimale thar akava drumo baro oven saste so sine olen hošipe đjakeribnaske đji ko avdisutno dive te šhaj te ovel muklo ko paldibe.

Bičalaja baro oven saste đji ko  tamiribaskere  kompanie  save direktno  ja palem indirektno lele than ko lačharibe  akale bare proektoske, vakerelapes ko havlaribe.

Thar ministeriumi bašh transport thaj vrske  vakerena bašh i aktulenikani rađji  thar Republlika Utarali Makedonija i ponodorig te ačoven  ko lačharibe  thar asavke bare kapitalnikane objektoja  save ka oven ko but baro valanipe  thar buvlaripe  hem lačharibe o đjivdipe e đihanengoro.

 

Hazri kerga: Roma Press